Informații PYP

Grădiniță candidată IB

Școala Genesis este o școală candidată* pentru programul Primary Years Programme (PYP). Această școală își desfășoară activitatea în calitate de IB World School. Acestea sunt școli care împărtășesc o filosofie comună - asumându-și un angajament față de educația internațională de înaltă calitate, aspect important pentru elevii Școlii Genesis.

* Numai școlile autorizate de Organizația IB pot oferi oricare dintre cele patru programe academice: Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme, sau Career-related Programme (CP). Statutul de școală candidată nu garantează acordarea autorizației. Pentru informații suplimentare despre IB și programele sale, vizitați http://www.ibo.org

PYP
 este un program internațional creat pentru copiii cu vârste între 3 și 12 ani. Programul se centrează pe dezvoltarea copilului acoperind nevoile sale pe plan emoțional, social, fizic și cultural în completarea studiului academic amănunțit. Programul PYP combină cele mai bune studii dintr-o gamă largă de sisteme naționale cu experiență și cunoaștere din școlile internaționale pentru a crea un program educational relevant și captivant.

PYP oferă o abordare cuprinzatoare in ceea ce priveste predarea si invatarea furnizand un model international. Incorporeaza ghidarea și stilurile de invatare ale elevilor , predand metodologii si abordari diferite pentru indeplinirea obiectivelor de evaluare.

Temele incluse în curriculum-ul național sunt integrate prin temele trandisciplinare propuse de PYP. Cele 6 Arii de cunoaștere acoperite de PYP sunt Language, Mathematics, Science, Social studies, Arts PSPE. Domeniile studiate sunt incluse în diverse module pentru a se realiza un proces de învățare integrată.
Image

Procesul de descoperire și cunoaștere - Teme trandisciplinare

Pe parcusul unui an școlar, copiii vor fi implicați în diverse proiecte vizând temele transdisciplinare PYP, corelate cu cele din curriculum național:

Who we are – Cine sunt/Suntem?
How we express ourselves – Ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
Where we are in place and time – Unde ne aflăm în timp și spațiu?
How the world works – Când/cum și de ce se întâmplă?
How we organise ourselves – Cine și cum planifică/organizează o activitate?
Sharing the planet – Protejăm și împărțim planeta
 
Grupele mari vor parcurge toate cele 6 teme, iar grupele mici și mijlocii vor studia 4 dintre acestea, având în vedere cele 6 arii curriculare:
Language (Limbă și comunicare)
Mathematics (Matematică)
Arts (Arte)
Science (Științe)
Social Studies (Educație pentru societate)
PSPE – Personal, Social and Physical Education ( Educație fizică și sport, Dezvoltare
personală prin programele “Eu pot” și “Do it yourself”)

Profilul cursanților IB

Prin abordarea temelor transdiciplinare, dezvoltarea abilităților, stimularea curiozității și a inițiativei de cercetare și descoperire, acest sistem urmărește sa contureze următoarele trăsături, care compun, împreună, profilul cursantului IB:

 • CURIOȘI (INQUIRERS): doritori să-şi dezvolte curiozitatea naturală. Dobândesc deprinderile necesare astfel încât să conducă investigații și cercetări și să arate independență în învățare. Le place să învețe într-un mod activ și acordă importanţa necesară învăţării pe tot parcursul vieții.
 • INTERESAŢI DE CUNOAȘTERE (KNOWLEDGEABLE): Explorează concepte, idei și probleme care au semnificație locală și globală. Făcând acest lucru, achiziționează cunoștinte profunde și își dezvoltă înțelegerea unui șir extins și echilibrat de ramuri de studiu.
 • GÂNDITORI (THINKERS): Își exersează inițiativa prin aplicarea critică și creativă a deprinderilor de gândire cu scopul de a recunoaște și aborda probleme complexe, luând decizii etice si bine gândite.
 • COMUNICATIVI (COMMUNICATORS): Înțeleg și exprimă idei și informații cu încredere si creativitate în mai mult de o limbă și folosind o varietate de moduri de comunicare. Lucrează eficient și cu plăcere atunci când colaborează cu alții.
 • PRINCIPIALI (PRINCIPLED): Acționează cu integritate și onestitate, cu un simț puternic al corectitudinii, dreptății și respectului demnităţii individului, grupului sau comunității. Își asumă responsabilitatea propriilor acțiuni și consecințele care urmează.
 • DESCHIȘI (OPEN-MINDED): Înțeleg și își apreciează propria cultură și trecutul, sunt deschiși perspectivelor, valorilor și tradițiilor altor indivizi și comunități. Sunt obișnuiți să caute și să evalueze un șir de puncte de vedere și sunt dispuși să înveţe din propriile greşeli.
 • EMPATICI (CARING): Arată empatie, sensibilitate și respect față de nevoile și sentimentele altora. Se comportă astfel încât să intervină pozitiv în viaţa celor din jurul lor și a mediului înconjurător.
 • CURAJOȘI ȘI RESPONSABILI (RISK-TAKERS): Abordează situațiile necunoscute cu calm şi siguranţă de sine și manifestă deschidere pentru a explora roluri, idei și strategii noi. Sunt curajoși și fermi atunci când își apără convingerile.
 • ECHILIBRAȚI (BALANCED): Înțeleg importanța echilibrului intelectual, fizic și emotional pentru a obține bunăstarea lor și a celor din jur.
 • REFLEXIVI (REFLECTIVE): Acordă atenție profundă experienței personale și studiului personal. Sunt capabili să își evalueze și să își înțeleagă propriile puncte forte și limitări astfel încât să își consolideze cunoștințele și dezvoltarea personală.
 

Contact us

 • Grădinița: 031 425 05 62, gradinita@genesis.ro
 • Școala: 031 425 05 63, scoala@genesis.ro
 • Comunicare & PR: comunicare@genesis.ro
Genesis Collegiate Șoseaua Străulești 89A, sector 1, București
Design & Development by Centriqa Marketing Bureau
© Copyright Genesis Collegiate Campus 2020.